Persones físiques amb idees de negoci

L'assessorem en la definició de la teva idea de negoci i en l'elecció de la forma jurídica més adequada.

Coneix els nostres serveis d’assessoria per poder-te dedicar plenament a lo important: El teu negoci.

-    Entrevista d’anàlisi previ al inici de l'activitat. Assessorament sobre la forma mercantil més convenient. Responsabilitat civil dels socis o del empresari individual.
-    Es recull informació sobre les característiques de negoci. Informació sobre l'entorn i les obligacions legals, fiscals i econòmiques.
-    Establiment dels epígrafs d'IAE que més s'adaptin a l'activitat realitzada.
-    Estudis econòmics, elaboració del pla de negoci i del pla de viabilitat empresarial (necessari per obtenir finançament o per determinar la viabilitat futura de l'activitat).
-    Confecció de la documentació necessària per a la capitalització d'atur.