Gestió integral d'una societat

Servei global centrat a la petita empresa que delega tota la seva gestió i l’assessorament legal en un únic assessor de confiança. Aquest servei inclou la gestió comptable/fiscal  y la gestió laboral.

Acompanyem a les empreses al llarg del seu cicle vital i atenem totes les seves necessitats amb una gestió integral.

Comptabilitat e impostos

La comptabilitat i la gestió d’impostos són els serveis que una societat externalitza amb els especialistes . Nosaltres ho Som. Entre les raons per externalitzar estan que les normatives i requisits comptables són específics i estan en constant actualització, fent que les obligacions tributàries estiguin en continuo canvi o adaptació . Des de la gestoria comptable, fiscal i laboral COMPTE10 ASSESSORS, cuidem el manteniment de la comptabilitat I l’adequada presentació dels impostos que estiguin subjectes d’acord a la normativa específica que l'afecti.

Administració de Nòmines

Som especialistes en gestió de nòmines per a petites Empreses. Gestionem la nòmina i ens fem càrrec de la mateixa.

Assessorament societari  i manteniment mercantil  

Nosaltres ens encarreguem de gestionar ampliacions de capital, reduccions de capital i liquidacions de societats limitades. Si us cal fer qualsevol d'aquestes operacions societàries, o una guia puntual sobre aquestes, nosaltres t’assessorarem i acompanyarem.

També t’ajudarem en el cas en que necessitis manteniment mercantil o posada al dia dels llibres comptables de la seva societat.